Dobrodošli

Koin d.o.o. knjigovodstveno je poduzeće s više od 20. godina iskustva u vođenju poslovnih knjiga kako za obrtnike, tako i za poduzetnike. Tijekom tog razdoblja stekli smo kvalitetan uvid u sve potrebe poduzetnika i obrtnika, stoga ni ne čudi što nam je veliki broj naših klijenata ukazao povjerenje i ostao s nama od samih početaka.

Osnovna premisa našeg poslovanja je međusobno povjerenje između klijenta i nas i smatramo da je to neizostavni dio uz našu stručnost i uredno poslovanje klijenta da bi obje strane dugi niz godina surađivale i bile zadovoljne takvom suradnjom.

Obavijesti

 

Od 1. siječnja 2015. promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja

 

Obveznik (poslodavac) dužan je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada


Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN, 151/2014), koja stupa na snagu 1. siječnja 2015., izmijenjeni su rokovi za uspostavljanje prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačene ili slične osnove osiguranja.

Rokovi predaje

Do 20-tog u mjesecu 
Predaja PDV-obrasca

Do 15-tog u mjesecu 
Prijava isplaćenih putnih troškova obrascem JOPPD za prethodni mjesec

Do 15-tog u mjesecu  
Rok za predaju obračuna poreza na potrošnju za ugostitelje

 

U roku od 24 sata: od isplate plaće i doprinosa radnicima, predaja obrasca JOPPD

U roku od 24 sata: odjava radnika sa HZMO