Ispis

Kjigovodstvene usluge obavljamo za obrtnike koji su obveznici poreza na dohodak, obrtnike obveznike poreza na dobit te obrtnike koji su paušalisti.

 

Usluge knjigovodstva koje pružamo, a ovise kojoj skupini obrtnik pripada su:

  • izrada knjige UR-a, IR-a
  • izrada PDV-obrasca (jednomjesečno ili tromjesečno)
  • izrada knjige primitaka i izdataka
  • vođenje knjige prometa (za paušaliste)
  • knjigovodstvo dugotrajne imovine
  • plaće (platne liste, rekapitulacije, ID-obrasci, Rsm-obrasci, IP-obrasci, virmani)
  • izrada godišnje prijave poreza na dohodak (DOH-obrazac)
  • slanje poreznih izvješća i izvješća za FINA-u elektronskim putem (po dogovoru)
  • ispunjavanje prijava za MIO i HZZO
  • suradnja s Poreznom upravom i inspekcijama