Ispis

Knjigovodstvene usluge u ovoj skupini pružamo za stranke koje su obveznici poreza na dobit.

 • izrada knjige UR-a, IR-a
 • izrada PDV-obrasca (jednomjesečno ili tromjesečno)
 • ustrojavanje knjigovodstvenih politika(izrada knjigovodstvenih politika i kontnog plana)
 • financijsko i devizno knjigovodstvo
 • knjigovodstvo dugotrajne imovine i obračun amortizacije
 • evidencija dugovanja i potraživanja
 • blagajničko poslovanje
 • izrada plaća(platne liste, ID-obrasci, Rsm-obrasci, IP-obrasci, virmani)
 • izrada godišnjeg računa, prijava poreza na dobit
 • izrada svih statističkih (tromjesečnih i godišnjih izvještaja) za FINA-u
 • po dogovoru moguće je slanje svih obrazaca direktno iz knjigovodstva putem e-porezne
 • suradnja sa Poreznom upravom i inspekcijama
 • savjeti vezani uz poslovanje (računovodstveni i porezni)